Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΦΕΚ: Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζεται η ετήσια συνδρομή των κυνηγών
στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους .
Με την δημοσίευση σε ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης καθορισμού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους σε συνδυασμό με την δημοσίευση και της ΚΥΑ καθορισμού των τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης των αδειών κυνηγιού από τα δασαρχεία της χώρας.
Όπως αναφέρει η υ.α., για την κυνηγετική περίοδο 2017- 2018, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων», καθορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ.
Η ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία ως ακολούθως:
α. ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 5,00 €) καταβάλλεται στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία
β. ποσοστό 66,83% (ήτοι ποσό 40,10 €) καταβάλλεται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα, από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών – μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας αντίστοιχα, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσης τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια
εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
Δείτε το ΦΕΚ Β 2810 με την υπουργική απόφαση καθορισμού της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους για τη νέα κυνηγετική περίοδο ΕΔΩ
Σχετική απόφαση:
Υ.Α. 158733/1749/31.7.2017 (Β´ 2810) Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.


https://dasarxeio.com/