Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ