Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ