Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ-Δυναμική η ανάπτυξη των εξαγωγών του κλάδου ιατρικού εξοπλισμού

 Στο πλαίσιο ανάπτυξης της κλαδικής προσέγγισης του ΣΕΒΕ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 04.07.17 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας « Γ. ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – Συστήματα Ιατρικών Αερίων»  με έδρα τη Θέρμη της Θεσσαλονίκης που δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων από το 1968.

Ο Αντιπρόεδρος της εταιρίας-μέλους και Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΣΕΒΕ κ. Μενέλαος Σαμαράς ξενάγησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, η οποία στοχεύει στην υψηλή ποιότητα και έχει κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο των εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων της ελληνικής αγοράς με ποσοστό μεγαλύτερο του 85%. Σκοπός της είναι η συνεχής δημιουργία ποιοτικών, πιστοποιημένων, ευέλικτων και αξιόπιστων εφαρμογών στον τομέα σχεδιασμού, παραγωγής, εγκατάστασης, διανομής και συντήρησης συστημάτων ιατρικών αερίων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων. Από το 1985 επέκτεινε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, μετρά περισσότερα από δύο χιλιάδες πεντακόσια ολοκληρωμένα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και διαθέτει έναν σημαντικό κατάλογο εξήντα έξι χωρών στις οποίες και δραστηριοποιείται. Η αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, η τεχνογνωσία του εξειδικευμένου της προσωπικού, αλλά κυρίως η προσαρμοστικότητα και ευελιξία που παρέχει στην εκάστοτε ζήτηση, ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Μία από τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες που παρέχει είναι το MEDIMOTE II, ένα σύστημα τηλεμετρίας και τηλεπιτήρησης ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων συστημάτων ιατρικών αερίων μέσω διαδικτύου (URL:www.medimote.gr), παρέχοντας online μετρήσεις, γραφήματα, ιστορικό σφαλμάτων, ειδοποιήσεις μέσω SMS και email alerts.


Να σημειώσουμε ότι ο κλάδος ιατρικού-νοσοκομειακού εξοπλισμού παρουσιάζει σταδιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια και το 2016 αποτελούσε το 0,21% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές του κλάδου ιατρικού εξοπλισμού ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ για το 2016, έναντι 47,7 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,9% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή για το διάστημα 2014-2015 παρουσίασε αύξηση κατά 24,3% σε ετήσια βάση.

Η συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ για το διάστημα 2010-2015 βαίνει μειούμενο καθώς το 2015 διαμορφώθηκε σε 8,38% έναντι 9,56% το 2010, ενώ σε αξία ανήλθε σε 14,7 δις. ευρώ το 2015 έναντι 21,6 δις. ευρώ το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Πιο συγκεκριμένα, η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση δαπανών υγείας ανήλθε σε 5,7 δις. ευρώ, καλύπτοντας το 1/3 του συνόλου των δαπανών υγείας. Ο κλάδος της ιατρικής τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο καινοτομίας αλλά τα χρέη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις δημιουργούν προσκόμματα, με αποτέλεσμα οι εταιρίες του κλάδου να προσανατολίζονται στο διεθνές περιβάλλον και στις εξαγωγές.