Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 24-7-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 24-7-2017


Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 24-7-2017.pdfΣυνοδευτικό υλικό_1.pdfΣυνοδευτικό υλικό_2/κατάσταση εσόδων εξόδων β' 3μήνου 2017.pdfΣυνοδευτικό υλικό_3.pdfΣυνοδευτικό υλικό_4.pdfΣυνοδευτικό υλικό 5.pdfΣυνοδευτικό υλικό_6.pdf