Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Δίου – Ολύμπου (πρώην ΔΕΥΑΑΝΟ), καλεί τους δημότες
που δεν έχουν εξοφλήσει τις προηγούμενες όφειλες τους, να προσέλθουν για την άμεση αποπληρωμή ή ρύθμισή τους.
Σε διαφορετική περίπτωση και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της επιχείρησης, η διοίκηση θα προβεί στη διακοπή της παροχής της υδροδότησης και στην αναγκαστική είσπραξη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, χωρίς δεύτερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ευάγγελος Γρεβενίτης