Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απόφαση Δημάρχου για 24/ ωρη αυξημένη ετοιμότητα προσωπικού για το διάστημα διάρκειας του επερχόμενου καύσωνα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απόφαση Δημάρχου για 24/ ωρη αυξημένη ετοιμότητα προσωπικού για το διάστημα διάρκειας του επερχόμενου καύσωνα»