Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων Δήμου Πύδνας Κολινδρού μηνός Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων Δήμου Πύδνας Κολινδρού μηνός Μαΐου 2017