Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση ΕΛ.Γ.Α για Ζημιές από βροχόπτωση στην Τ.Κ. Λιβαδίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση ΕΛ.Γ.Α για Ζημιές από βροχόπτωση στην Τ.Κ. Λιβαδίου