Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Συνεδρίαση ΔΣ ΣΕΒΕ με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ κ. Γιώργου Τσίπρα

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒΕ με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ του ΥΠΕΞ κ. Γιώργου Τσίπρα - Η αναβάθμιση της οικονομικής διπλωματίας απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της
εξωστρέφειας
Σημαντική αύξηση εξαγωγών τον Μάρτιο με διεύρυνση όμως του εμπορικού ελλείμματος
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Μαΐου στα γραφεία του ΣΕΒΕ με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Γιώργου Τσίπρα στην οποία συμμετείχε και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας ΔΟΣ & ΑΣ με έδρα στην Θεσσαλονίκη κα. Κυριακή Τεκτονίδου.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης καλωσόρισε τον Γενικό Γραμματέα στα γραφεία του ΣΕΒΕ και τόνισε το ρόλο που μπορεί - με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου - να διαδραματίσει ο ΣΕΒΕ ως σύμβουλος και στρατηγικός εταίρος του Υπουργείου Εξωτερικών στην ανάπτυξη και αναδιοργάνωση της οικονομικής διπλωματίας καθώς και  στη στόχευση αγορών και κλάδων ώστε οι περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Στη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο αντίξοο εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπως η υπερφορολόγηση και οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές σε επιχειρήσεις και στελέχη που μειώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, στην επιτακτική πλέον ανάγκη υιοθέτησης από την Κυβέρνηση του δόγματος του ΣΕΒΕ «Παράγω και Εξάγω» αλλά και στην ανάγκη για υποστήριξη ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας ελληνικών επιχειρήσεων στην παραγωγική διαδικασία ώστε να αντιμετωπίσουν τους ανταγωνιστές τους.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στη σημασία ενίσχυσης και ενδυνάμωσης των εργαλείων οικονομικής διπλωματίας που διαθέτει η χώρα με αιχμή του δόρατος τα Γραφεία ΟΕΥ, τα οποία αντιμετωπίζουν παράλληλα και προβλήματα κυρίως λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού. Επίσης, αναφέρθηκε στα μεγάλα περιθώρια αύξησης των εξαγωγών της χώρας μας και στις συστηματικές προσπάθειες του Υπουργείου τα τελευταία δύο χρόνια για το άνοιγμα συγκεκριμένων αγορών όπως η Κίνα και το Ισραήλ και τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε hub  Ασίας-Ευρώπης καθώς και για καλύτερο συντονισμό και συνέργιες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα της ευρύτερης εξωστρέφειας (εξαγωγές, ΑΞΕ, τουρισμός και κατανάλωση ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό). 

Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2017

Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το μήνα Μάρτιο 2017 διαμορφώθηκαν στα €2.633,6 εκατ. έναντι €2.094,7 εκατ. το μήνα Μάρτιο 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,7% σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αντίστοιχα, χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές υπολογίζονται αυξημένες κατά €205,3 εκατ., δηλαδή κατά 12,5%. Το εμπορικό έλλειμμα κινήθηκε επίσης ανοδικά εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών και διαμορφώθηκε στα €2.142,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 36,2%, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων. Οι εισαγωγές για το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθαν σε €4.776 εκατ. παρουσιάζοντας μία ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κατά 30,2% σε ετήσια βάση.

Στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2017, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €6.879,5 εκατ. έναντι €5.719,2 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016, παρουσιάζοντας μία θετική μεταβολή κατά 20,3%, σε ευρώ. Δεδομένης της μεγάλης αύξησης και των εισαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα για το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2017 κινήθηκε επίσης ανοδικά, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,8%, σε ετήσια βάση. Χωρίς τα καύσιμα, η αντίστοιχη μεταβολή παρουσίασε αύξηση κατά €1.274,8 εκατ., δηλαδή 32,2% όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών
(ποσά σε εκατ.€ χωρίς καύσιμα)
Ιαν-Μαρ 15
Ιαν-Μαρ 16
Ιαν-Μαρ 17
Ετήσια Μεταβολή 16/15
Ετήσια Μεταβολή 17/16
Εισαγωγές
8.132,6
8.418,8
9.977,1
3,5%
18,5%
Εξαγωγές
4.476,5
4.465,5
4.749,1
-0,2%
6,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο
-3.656
-3.953,2
-5.228
8,1%
32,2%


Κλαδικά, παρατηρείται ότι για τους περισσότερους κλάδους – εκτός των καυσίμων – οι ενδοκοινοτικές αγορές αποτελούν τον κύριο εξαγωγικό μας προορισμό, ενώ οι αποστολές προς τρίτες χώρες είναι σαφώς λιγότερες.

Διάγραμμα 1. Ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανά κλάδο, μερίδιο Ιαν-Μάρτιος 2017 σε ΕΕ28 και Τρίτες χώρες