Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Διακήρυξη έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017(Α΄ΦΑΣΗ)”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Διακήρυξη έργου με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017(Α΄ΦΑΣΗ)”



Διακήρυξη αποκατάστ. από θεομηνίες 2017 ΚΗΜΔΗΣ.pdf



Περιληπτική αποκατ. θεομηνίες ΑΔΑ.pdf



Π-Υ_θεομηνίες_ολικό.pdf



ΣΑΥ ΦΑΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΛ.pdf



Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ θεομηνίες.pdf



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdf



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ .pdf



ΤΕΥΔ_αντιμετώπιση_θεομηνίες.doc