Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην ΠΚΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση αδιάθετων (έτους 2016) αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου στην ΠΚΜ