Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Πως ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους δήμους - Τι προβλέπει το ν/σχ του ΥΠΕΣ

Ευνοϊκή ρύθμιση  των οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και τα πάσης φύσεων νομικά τους πρόσωπα, που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές,
καθώς και τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα που τις επιβαρύνουν μέχρι και σε 100 δόσεις προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Dikaiologitika Newsroom 


Αναλυτικότερα, προβλέπεται  ότι μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές από νομικά ή φυσικά πρόσωπα προς τους δήμους αλλά και προς τα νομικά πρόσωπα αυτών. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν εντός ενός μήνα από την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου. Επίσης ορίζεται η διαγραφή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων αποπληρωμής των οφειλών, ενώ στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που ήδη έχουν ρυθμιστεί, εφόσον ο οφειλέτης θεωρεί ότι η τωρινή ρύθμιση είναι πιο ευνοϊκή για την αποπληρωμή των οφειλών του.
Οι δόσεις αποπληρωμής είναι ισόποσες και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις εκατό, με εξαίρεση την τελευταία, δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά η καθυστέρηση καταβολής δόσης επιφέρει αύξηση της μηνιαίας δόσης κατά 5% του ποσού αυτής.
Στις οφειλές που μπορεί να ρυθμίζονται περιλαμβάνονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή, οφειλές που είναι σε ρύθμιση, καθώς και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων ή ενώπιον της οικείας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Αναλυτικά το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου:
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ