Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Προσφορά προϊόντων της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στο σπίτι του “ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” στην Κέρκυρα

Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. τα τελευταία χρόνια μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) προβάλλει έντονα την υπευθυνότητα, την κοινωνική
ευσυνειδησία, την ευαισθησία, τη συνείδηση και την επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην στήριξη της κοινωνίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια λοιπόν της Ε.Κ.Ε. αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν τα προϊόντα της, που είχε ανάγκη το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για το σπίτι της Κέρκυρας, ενώ και στο παρελθόν έχει στηρίξει πολλαπλά τον συγκεκριμένο Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά, με παρόμοιες χορηγίες προς πολλά από τα σπίτια του. Σκοπός της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. μέσα από αυτή την συνεργασία της με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ είναι, να νιώσουν τα παιδιά που φιλοξενούνται στα σπίτια του Οργανισμού την απόλυτη ασφάλεια και άνεση που τους αξίζει και να μην στερούνται των βασικών αναγκών.
  
     Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. αναγνωρίζει απόλυτα την ευθύνη που της αναλογεί, και θα συνεχίσει με παρόμοιες ενέργειες την προσπάθειά της να ενεργοποιήσει τα αισθήματα ανθρωπιάς και ευαισθησίας όλων, για το καλό του κοινωνικού συνόλου και της χώρας μας. Η εταιρεία  έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας υπεύθυνες πρωτοβουλίες και κάνοντας πράξεις τις ιδέες της.

     Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. ευελπιστεί ότι αυτή η πράξη της θα γίνει πρότυπο μίμηση και από άλλες εταιρείες, ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δράσεις του συλλόγου «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»  προς όφελος των παιδιών. Ο εθελοντισμός, η συμμετοχή και η κοινωνική προσφορά αποτελούν βασικές αξίες της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. για μία κοινωνία συνοχής, όπου ο πολίτης θα προσφέρει και ταυτόχρονα θα συμμετέχει με τις προτάσεις και την δράση του. Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. και το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, έχουν κοινό όραμα: «το χαμόγελο κάθε παιδιού» και το ιδανικό θα είναι να υιοθετήσουν και πολλοί άλλοι το ίδιο όραμα.«Πιστεύουμε στην Ελλάδα – Παράγουμε στην Ελλάδα».