Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. για την εκλογή Προεδρείου Δ.Σ., μελών Ο.Ε. & μελών Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. για την εκλογή Προεδρείου Δ.Σ., μελών Ο.Ε. & μελών Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.