Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τετάρτη 1-3-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τετάρτη 1-3-2017