Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Πράσινα ομόλογα: Ιστορία και εξέλιξη – Η έκδοση των πρώτων πράσινων κρατικών ομολόγων

Λιάνα Χαντέ, Δικηγόρος, υπ. Διδάκτωρ
Δημοσίου Δικαίου Νομικής ΕΚΠΑ
Vladimir Kush – Treasure island
Γενικά

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3η Δεκεμβρίου 2016, δείχνει ότι τα πράσινα ομόλογα -δηλαδή το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για το κλίμα και το περιβάλλον- έχουν απολαύσει εξαιρετικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 2007.
Η μελέτη σχετικά με τις δυνατότητες και τη λειτουργία των αγορών πράσινων ομολόγων εντοπίζει επίσης τα κυριότερα σημεία συμφόρησης και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το τεράστιο δυναμικό τους. Η μελέτη έρχεται δύο ημέρες μετά το πακέτο της Επιτροπής «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», το οποίο διαπιστώνει ότι επιπλέον 177 δισεκατομμύρια ευρώ απαιτούνται ετησίως από το 2021 και μετά για να φτάσουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους του 2030. Νέα πρωτοποριακή χρηματοδότηση και επενδυτικοί μηχανισμοί θα είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί αυτό. Τα πράσινα ομόλογα θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, την οποία θέσπισε η Επιτροπή στις 28 Οκτώβρη του 2016.
Ο Αντιπρόεδρος Valdis Dombrovskis, αρμόδιο πρόσωπο για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, επίσης υπεύθυνος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Κεφαλαιαγορά της Ένωσης, δήλωσε: «Η προώθηση της μακροπρόθεσμης πράσινης χρηματοδότησης είναι μία από τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα Πράσινα ομόλογα είναι ένα σημαντικό μέσο για την αύξηση της χρηματοδότησης της αγοράς κεφαλαίων για επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και περισσότερο βιώσιμες. Η νέα Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα βοηθήσει στον καθορισμό των βημάτων προς περισσότερο πράσινες αγορές κεφαλαίου».
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu Vella, δήλωσε: «Η ΕΕ έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται στις εταιρείες και τους δήμους να είναι μεταξύ των πρωτοπόρων στην επέκταση της αγοράς πράσινων ομολόγων. Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την εξάλειψη των υφισταμένων σημείων συμφόρησης. Αυτό θα επιτρέψει τα πράσινα ομόλογα να βοηθήσουν στις επενδύσεις που απαιτούνται για να προχωρήσουμε προς μια κυκλική οικονομία και την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων».
Το 2012 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια πράσινων ομολόγων εκδόθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Έως το 2015, η συνολική έκδοση είχε πολλαπλασιαστεί σε 41,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε σε 74,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου το 2016. Οι ευρωπαίοι και οι κινέζοι εκδότες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ομολόγων, ευθυγραμμισμένων με το κλίμα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ευρώπη, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες. Υπό το φως της παγκόσμιας δέσμευσης για στροφή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η αγορά πράσινων ομολόγων είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται, με την προσέλκυση περισσότερων και διαφορετικών εκδοτών και επενδυτών. Μπορεί να είναι μια πρόσθετη πηγή μακροπρόθεσμης πράσινης χρηματοδότησης, δίπλα στον τραπεζικό δανεισμό και τη χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων.
Η μελέτη προσδιορίζει την έλλειψη αγωγών του έργου καθώς και την απουσία ενός ορισμού και πλαισίου των πράσινων ομολόγων ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Εξέτασε επίσης το θέμα της τυποποίησης. Πολλοί ενδιαφερόμενοι τονίζουν τη σημασία των προτύπων για να διασφαλιστεί ότι οι εισπράξεις από τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται για πραγματικά έργα πρασίνου με σαφείς και μετρήσιμους περιβαλλοντικούς στόχους.
Σήμερα, τα πράσινα ομόλογα χρηματοδοτούν κυρίως έργα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (45,8% σε παγκόσμιο επίπεδο το 2015), την ενεργειακή απόδοση (19,6%), μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα (13,4%), το βιώσιμο νερό (9,3%), τα απόβλητα και τη ρύπανση (5,6%). Τα πράσινα ομόλογα είναι επομένως ένα σημαντικό χρηματοδοτικό μέσο για την επίτευξη των φιλοδοξιών της Ένωσης για την ενέργεια, ακολουθώντας τις προσταγές του έργου «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», που δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2016.
Τι είναι, ωστόσο, τα πράσινα ομόλογα;
Ιστορικό υπόβαθρο


Διαβάστε τη συνέχεια εδώ