Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει στις 15-3-2017 το δημοτικό συμβούλιο Βεροίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο,
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Βέροια
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 15-3-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έκφραση ή μη υποστήριξης στην προσπάθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την ένταξη του έργου αποκατάστασης του Δίδυμου Λουτρού στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΘΕΜΑ
2ο :
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
ΘΕΜΑ
3ο :
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
4ο :
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
5ο :
Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) παραχώρησης κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» στο Υπ.Οικονομικών, για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας-Πέλλας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 37/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.
ΘΕΜΑ
8ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
ΘΕΜΑ
9ο :
Ορισμός α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη συγκρότησης της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄ κατανομή έτους 2017).
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 82/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί γνωμοδότησης του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2017-2018.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας σε δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και β) εξουσιοδότηση του αρμόδιου αντιδημάρχου.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 599/2003 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη μερικής ανάκλησης της συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τις ιδιοκτησίες ΚΠ 12 και ΚΠ 51, για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Νότιας Περιφρειακής Βέροιας παραλλαγή Νοσοκομείου από Χ.Ο. 0+0000 έως 3+379,21»
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη συντήρησης α) του αγάλματος του Δημητρίου Βικέλα, β) του μνημείου των πεσόντων Ικάρων και γ) της κρήνης στο Δημοτικό Περίπτερο Ελιάς από σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικών Συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων» του Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας
ΘΕΜΑ
18ο :
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ
19ο :
 Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος Πολυδένδρου της Τ.Κ. Πολυδένδρου.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ»
ΘΕΜΑ
21ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη α) διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας και β) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. RENT A CAR» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «OLYMPIC Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «OLYMPIC  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την εξόφληση της προμήθειας εκτυπώσεων, στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη α) δαπάνης και β) διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο πραγματοποίησης της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ. Εφήβων Βέροιας
ΘΕΜΑ
32ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ