Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Καταστροφή αρχειακού υλικού της ΔΕ Κολινδρού

 Ολοκληρώθηκαν  την Παρασκευή 10-03-2017  επιτυχώς  οι εργασίες εκκαθάρισης
αρχειακού υλικού  στα αρχεία της ΔΕ Κολινδρού του Δήμου μας . Το έργο καταγραφής , αποχαρακτήρισης , διανομής και διάθεσης του υλικού  διήρκησε 12 μήνες και επιτελέσθηκε από την ορισθείσα 3/μελή επιτροπή  του Δήμου . 


Αφορά μέρος  του αρχείου της ΔΕ Κολινδρού  και αποτελεί ουσιαστική διαδικασία,  η  οποία απαιτεί  γνώσεις , μεράκι και προσωπική εργασία  από  το αρμόδιο προσωπικό  που τη διαχειρίστηκε.