Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ