Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Παράταση ημερομηνίας υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο οχημάτων λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπ.αριθμ. 2045-16/1/2017 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης δόθηκε παράταση ενός μηνός
για αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε με διεύθυνση κατοικίας κατόχου στις Π.Ε. αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα οποία είχαν την υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο με καταληκτική ημερομηνία στις 10,11,12 και 13 Ιανουαρίου 2017 και λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση - παγετός) ήταν αδύνατη η διενέργεια ελέγχου.