Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απολογισμοί Εσόδων & εξόδων του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για το μήνα Οκτώβριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απολογισμοί Εσόδων & εξόδων του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για το μήνα ΟκτώβριοΑπολογισμός Εσόδων 10os.pdfΑπολογισμός Εξόδων 10os.pdf