Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Τηλεοπτικές άδειες-Κανάλια και Βο@@@κάναλα ! Που βρίσκεται η αλήθεια?

Η ζωή χωρίς αξιοπρέπεια μπορεί να παράξει συγκλονιστικά αποτελέσματα.Έχουμε
την αίσθηση της αξιοπρέπειας, δημιουργώντας αξία με τις ζωές μας, μέσα από τις οικογένειες, τις κοινότητες και ιδιαίτερα την εργασία.Φρίξος