Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ANΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ- ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την πρώτη Ανθολογία Διηγήματος με ελεύθερο θέμα προκηρύσσει η Πρωτοβουλία «Λογοτεχνικά Βιβλία» με ημερομηνία λήξης συμμετοχών την Τρίτη 31η Μαΐου 2016. 
Οι όροι συμμετοχής είναι οι εξής: 


1. Κάθε συμμετέχων –συμμετέχουσα μπορεί να λάβει μέρος μόνον με ένα διήγημα της αρεσκείας του , μαζί με ένα μικρό βιογραφικό σημείωμα και μια φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας). 
2. Το κάθε διήγημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε έκταση τις πέντε σελίδες . Να μπορεί –δε- να δημοσιευτεί σε σελίδα μεγέθους Α4.
3. Κάθε βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να μην ξεπερνά τις 150 λέξεις και να συνοδεύεται από έγχρωμη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας), προκειμένου να μπορεί να δημοσιευτεί. Να είναι γραμμένο σε τρίτο ενικό πρόσωπο και να εμπεριέχει μόνο πληροφορίες.
4. Το όλο υλικό θα πρέπει να είναι γραμμένο – διαθέσιμο σε αρχεία τύπου Word και PDF, καθώς και σε δίσκο τύπου CD-R ή DVD-R.
5. Διηγήματα σταλμένα μέσω e-mail δεν θα γίνουν αποδεκτά.
6. Τα διηγήματα, το βιογραφικό και η φωτογραφία μαζί μ’ ένα έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε συμμετέχοντα ή της κάθε συμμετέχουσας θα πρέπει να αποσταλούν με συστημένο φάκελο στην εξής διεύθυνση:
Λογοτεχνικά Βιβλία- Νικόλαος Μόσχοβος
Παυσανία 21, 54352
Άνω Τούμπα –Θεσσαλονίκη.
7. Στα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει ν’ αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), καθώς κι ο αριθμός κλήσης σταθερού ή κινητού τηλεφώνου του κάθε δημιουργού.
8. Τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε διηγήματος θα πρέπει να είναι κατοχυρωμένα στον/στην δημιουργό του.
9. Στην ανθολογία δεν θα συμμετάσχει ο κ. Νικόλαος Μόσχοβος για λόγους ηθικής τάξης - αρχής, αφού θα αξιολογήσει τα διηγήματα και θα επιμεληθεί την έκδοση.
10. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετεχόντων έργων έχει οριστεί η Πέμπτη 31η Μαρτίου 2016.
11. Το κόστος συμμετοχής του κάθε διηγηματογράφου ορίστηκε στα 200 ευρώ και η ανθολογία θα «κυκλοφορήσει» σε εκτύπωση υψηλής ποιότητας από εκδοτικό οίκο.
12. Με την αποστολή των διηγημάτων θεωρείται πως οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως όλους τους 12 προαναφερόμενους όρους συμμετοχής.
13. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανθολογία παρέχονται στο τηλέφωνο 6944-18.17.72 ή μέσω του e-mail: nikmoshov@gmail.com ή μέσω του skype: nikos.moshovos1 (κ. Νικόλαο Μόσχοβο).
©Typologos.com 2016