Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Παρέμβαση του Προέδρου ΟΝΝΕΔ Κατερίνης Βασίλη Καραγιάννη στο διάλογο για μια σύγχρονη πολιτική νεολαία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας "agenda 2.62"

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη ιστορικά καμπή. Είναι δεδομένο ότι το Ελληνικό κράτος σε όλες τις δομές του χωλαίνει και αναμφίβολο ότι πρέπει να γίνουν ριζικές μεταρρυθμίσεις ώστε να προκύψει ένα κράτος κοινωνικά δίκαιο, ευέλικτο,
αποτελεσματικό και αποδοτικό, που θα υπηρετεί τους πολίτες. Ένα κράτος διαφάνειας και αξιοκρατίας, που δεν θα λειτουργεί σε βάρος κανενός, θα δίνει κίνητρα και θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη.
Ποιος είναι ο ρόλος της ΟΝΝΕΔ ως πολιτικής νεολαίας σε αυτό;
Δυστυχώς για ποικίλους λόγους οδηγήθηκε με την πάροδο του χρόνου να είναι μία ανενεργή, πολιτικά, οργάνωση. Σταμάτησε να παράγει πολιτική και πολλές φορές μάλιστα, ήταν φοβική για τις ιδέες της και δεν μαχόταν γι’ αυτές με το σθένος που έπρεπε. Θα μπορούσε να λεχθεί, ότι σε κάποιο σημείο, με την έλλειψη ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου απολέσθηκε η ιδεολογική της ταυτότητα. Αυτό γίνεται εμφανές καθημερινά, όταν η ιδεολογική μας ταυτότητα προσδιορίζεται από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, με άναρχες συνήθως κραυγές για φιλελευθερισμό γενικά, νεοφιλελευθερισμό, δεξιά, κεντροδεξιά, συντηρητισμό, κ.α.. Με λανθασμένες αναλύσεις και ανακρίβειες, αλλά κυρίως, χωρίς η ΟΝΝΕΔ στο σύνολο των στελεχών της, πλέον, να δηλώνει παρούσα, να ισοπεδώνει το λαϊκισμό και να αυτοπροσδιορίζεται έμπρακτα και με ξεκάθαρο λόγο.
Οι αιτίες πολλές και είναι χιλιοειπωμένες. Μικροπολιτικές σκοπιμότητες, αποφάσεις σε κλειστά γραφεία, κλίκες και εσωστρέφεια, δράσεις με αυτοσκοπό την προβολή και όχι την ουσία, ύπαρξη εσωκομματικών «στρατοπέδων» και ανέλιξη στελεχών με μόνα κριτήρια τα πόσα από αυτά ελέγχουν και τι συμφωνίες έχουν γίνει… Νομοτελειακά δημιουργήθηκε ένας ανενεργός πολιτικά, κομματικός στρατός. Αυτό εξυπηρετούσε βραχυπρόθεσμα (κυρίως αυτούς που θρέφονταν από την πολιτική και η ενασχόληση τους δεν ήταν ταυτόσημη με την προσφορά), αλλά στη πορεία αποδυνάμωσε την οργάνωση τόσο ιδεολογικά και πολιτικά όσο και σε στελεχιακό δυναμικό. Ακόμα και στελέχη που μπορούσαν και ήθελαν να προσφέρουν τόσο μέσω της επαγγελματικής τους κατάρτισης, όσο και πολιτικά, απομακρύνθηκαν. Και αποχώρησαν γιατί αποθαρρύνθηκαν με τη δομή και τα κριτήρια της οργάνωσης και επιπρόσθετα, διότι έχει ποινικοποιηθεί η διαφορετική άποψη. Κάπως έτσι και σε συνδυασμό με την κοινωνικοοικονομική κρίση που διανύουμε οδηγηθήκαμε στα χαμηλά ποσοστά που συγκεντρώνουμε στις νεότερες ηλικίες.
Παράλληλα όμως και σε συνδυασμό με το σύνολο της πολιτικής που ασκήθηκε μετά τη μεταπολίτευση, έχουν κυριαρχήσει σε όλη την κοινωνία και ειδικότερα στους νέους η πλήρης απαξίωση, η καχυποψία, ο ωχαδερφισμός, το μαύρο, η αποχή…
Εδώ εντοπίζεται το κυρίαρχο πρόβλημα. Είναι κρίσιμο να εμπεδωθεί ότι η λύση, θα είναι μόνο πολιτική. Και αυτή πρέπει να προκύψει μέσα από τη συμμετοχή και την συνδιαμόρφωση! Από τον ΕΝΕΡΓΟ πολίτη!
Για να επιτευχθεί όμως αυτό, είναι επιβεβλημένη η αλλαγή νοοτροπίας. Πρώτα απ’ όλους από εμάς τους ίδιους. Για να εξελίξουμε την μεγαλύτερη πολιτική νεολαία της χώρας, ώστε να μεταβληθεί στον ισχυρότερο πόλο έλξης της πολιτικής ζωής.
Οι τομές που πρέπει να γίνουν δεν αρκεί μόνο να είναι ριζικές. Προαπαιτούμενο είναι να τις πιστέψουμε και να τις στηρίξουμε.
• Όλα τα όργανα να προκύπτουν από συλλογικές ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ διαδικασίες.
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του έργου τους, σε εύλογα χρονικά διαστήματα από το σώμα που τα εξέλεξε.
• Παραγωγή ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ μέσα από συλλογικές διαδικασίες και σεμινάρια στα οποία θα υπάρχει συμμετοχικότητα, αλλά και ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος.
• Συμπόρευση με την εποχή μας και χρήση της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και συνδιασκέψεις, ηλεκτρονική διαβούλευση… με παραγωγή μετρήσιμων αποτελεσμάτων και αποφάσεων.
• ΤΕΛΟΣ στην ΣΤΕΙΡΑ κριτική και παράλληλα μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των στελεχών και ανάλογα με την κατάρτισή τους, να προτείνονται κοστολογημένες και υπεύθυνες προτάσεις στην κεντρική πολιτική σκηνή.
• ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των νέων και των υγειών δυνάμεων, που μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν, προσφέροντας τους ΒΗΜΑ έκφρασης.
• Διενέργεια ΔΡΑΣΕΩΝ που αγγίζουν τα προβλήματα πάσης φύσεως που ταλανίζουν την κοινωνία. Παράλληλα όμως να προκύπτουν συμπεράσματα και να προτείνονται ΛΥΣΕΙΣ στους αρμόδιους φορείς.
• Εποικοδομητική ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τις αντίστοιχες ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ πολιτικές νεολαίες.
Η γενιά μας καλείται να πληρώσει λάθη των προηγούμενων γενεών και πολιτικών. Επιβάλλεται να μην είναι ανενεργή, να αποβάλλει κακέκτυπα του παρελθόντος και να οικοδομήσει το μέλλον της. Καθίσταται ιστορική η ευθύνη της ΟΝΝΕΔ, η οποία οφείλει να έχει κυρίαρχο ρόλο. Να εξελιχθεί σε σύγχρονη πολιτική και ευρωπαϊκή νεολαία. Να μην διαπραγματεύεται τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες της αλλά να τις επικοινωνεί και να προσελκύει τους νέους. Την ευθύνη αυτή πρέπει να αντιληφθούμε και πρώτα απ’ όλα απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό και στους συνανθρώπους μας.
Καραγιάννης Βασίλειος
Ιατρός


http://www.agenda262.gr/