Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στο Βέλινγραντ της Βουλγαρίας

 Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Νέοι, πολυπολιτισμικότητα και προοπτικές εργασίας στην Ευρώπη" πραγματοποιήθηκε στις  23 - 27 Νοεμβρίου η πρώτη διακρατική συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών και
μαθητών στο Velingrad της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ και των εταίρων της Ισπανίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Στόχος της συνάντησης αυτής υπήρξε η εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης με τη μέθοδο CLIL προκειμένου να συνδυαστεί η απόκτηση γνώσης για ένα διδακτικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών. Η επόμενη συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών από τις έξι εμπλεκόμενες στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χώρες έχει οριστεί στις 22 - 26 Φεβρουαρίου 2016 και θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη, στο χώρο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ.     Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από τον Ευάγγελο Καπέτη, Διευθυντή του Γυμνασίου ΠΛΑΤΩΝ, την Κατερίνα Αγοραστού, φιλόλογο και τέσσερις μαθητές των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ.