Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ευθύνης της τέως ΠΚΜ στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

  Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ευθύνης της τέως ΠΚΜ στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,
Α΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013: Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και στοιχείων ασφαλείας Π.Ε.Ο. Νο 1» από την Περιφερειακή Ενότητας Πιερία


Σοφία Μαυρίδου,Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Συνεχίζεται η συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.Πιερίας-Βόρειας Πιερίας»


Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στο έργο  «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου ευθύνης της τέως ΠΚΜ στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Α΄ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2013: Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και στοιχείων ασφαλείας Π.Ε.Ο. Νο 1» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.


To έργο έχει ενταχθεί στο  Π.Ε.Δ  της  Π.Ε.  Πιερίας, χρηματοδοτούμενο  από ΚΑΠ  με εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  560.000,00€ μαζί  με  ΦΠΑ 23% και  έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση  εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης Π.Ε.Ο.  Κατερίνης – Αιγινίου- Όρια Νομού με Αλεξάνδρεια.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις  σε τμήματα του οδικού δικτύου από τα όρια του νομού με Αλεξάνδρεια έως και τη διασταύρωση με Κολινδρό.

Οι εργασίες που προβλέπονται αφορούν ασφαλτοστρώσεις των τμημάτων  εκείνων  του δρόμου που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα  φθοράς  ( διαβρώσεις – ρηγματώσεις και  ζυμώματα ).Παράλληλα, θα τοποθετηθούν καινούργια χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας-των οποίων η τοποθέτηση κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων- καθώς και πληροφοριακές - προειδοποιητικές πινακίδες. Μετά το πέρα των εργασιών   θα γίνουν και οι σχετικές διαγραμμίσεις του δρόμου.


Η σύμβαση του έργου  υπογράφηκε  στις  25 Σεπτεμβρίου 2015 μεταξύ  αναδόχου και Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας,  με ύψος  δαπάνης  301.958,00 € με Φ.Π.Α και η προθεσμία εκτέλεσης  αυτού είναι  έως τις  21  Μαΐου 2016.

Την ικανοποίησή της για την πορεία του έργου εξέφρασε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, που επιθεώρησε τις εργασίες διαπιστώνοντας ότι οι παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η κ. Μαυρίδου επεσήμανε τη σπουδαιότητα του έργου αλλά και τη σοβαρή δουλειά  που καταβάλλεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην προσπάθεια υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη συντήρηση - αποκατάσταση του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της.