Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

"Όλοι μαζί...ως την κορυφή" ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης