Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ

 Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, ο Δήμος Κατερίνης εξασφαλίζει μέσω του έργου συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων της Δημοτικής
Ενότητας Παραλίας, την αποπεράτωση μιας νέας πτέρυγας στον πρώτο όροφο του Δημοτικού Σχολείου Περίστασης.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, ο Δήμος Κατερίνης προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης και την ολοκλήρωση  μιας νέας πτέρυγας, δημιουργώντας υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας.


Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Περίστασης θα μπορούν να χρησιμοποιούν μία νέα αίθουσα διδασκαλίας, μία αίθουσα πληροφορικής, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, καθώς και μία αποθήκη και τρία WC, αγοριών, κοριτσιών και δασκάλων. Το έργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού  137.500,00 ευρώ.


Ο Δήμος Κατερίνης επενδύει στην παιδεία και θέτει ως προτεραιότητα  την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, στέλνοντας προς την κοινωνία μηνύματα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη περίοδο, προσφέροντας στους μαθητές ένα αξιοπρεπές περιβάλλον.