Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ VENUS ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018.
400 ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΜΕ ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΌΡΕΙΑ ΠΙΕΡΊΑΣ.