Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απολογισμός Εσόδων Εξόδων ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για τον μήνα Οκτώβριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απολογισμός Εσόδων Εξόδων ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. για τον μήνα Οκτώβριο