Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Υποβολή αιτήσεων για ζημίες από πλημμύρες

Με την αρ. πρωτ. ΚΡΞ/48894 (3554)/20-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κηρύχθηκαν σε Κατάσταση Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας  λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις , πλημμύρες , κατολισθήσεις κλπ. ), οι κάτωθι περιοχές του Δήμου Βέροιας :

-          Δ.Κ. Βέροιας , Τ.Κ. Άμμου, Τ.Κ. Ασωμάτων και  Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας , της Δ.Ε. Βέροιας .
-          Τ.Κ. Μακροχωρίου, Τ.Κ. Διαβατού, Τ.Κ. Κουλούρας , Τ.Κ. Λυκογιάννης και Τ.Κ. Νέας Νικομήδειας , της Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου.
-        Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας  και Τ.Κ. Φυτειάς της Δ.Ε. Δοβράς.
-      Τ.Κ. Βεργίνας, Τ.Κ. Παλατιτσίων, Τ.Κ. Συκέας και Τ.Κ. Μετόχιον Προδρόμου της Δ.Ε. Βεργίνας.
-          Τ.Κ. Ριζωμάτων, Τ.Κ. Σφηκιάς, Τ.Κ. Δασκίου και Τ.Κ. Πολυδένδρου της Δ.Ε. Μακεδονίδος

Έπειτα από τα ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας καλεί τους δημότες των παραπάνω περιοχών που υπέστησαν ζημίες, από την πλημμύρα που έλαβε χώρα στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017, μόνο στις κύριες κατοικίες τους καθώς και στις οικοσυσκευές (εξοπλισμός κουζίνας,  χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λ.π.) και όχι σε κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, καταστήματα κ.λ.π., να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2017,   στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων του Δήμου Βέροιας (Σταδίου 51), προσκομίζοντας  τα κάτωθι  δικαιολογητικά:
1] Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2] Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει) ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ.
3] Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4] Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5] Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 (έντυπο Ε1).
6] Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2016.
7] Αντίγραφο Εντύπου Ε9.

             Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2331353812, 813, 814, 816, 817 και 819.  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ