Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων απο το Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Πιερίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων απο το Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Πιερίας