Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ