Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες

Δρ Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Τακτική Ερευνήτρια
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων

H Δασική Υπηρεσία έχει εμπειρία πολλών χρόνων στις αναδασώσεις που πραγματοποιεί στη χώρα μας, όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στη διάθεσή της αποτελέσματα από συστηματικά πειράματα δοκιμής μεθόδων αναδασώσεων σε καμένες δασικές εκτάσεις. Μέσω του προγράμματος με τίτλο «Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό 90.000 €, έχει συνολική διάρκεια 58 μήνες (από 30-11- 2012 ως 30-9-2017) και το οποίο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2012», γίνεται προσπάθεια να δοθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα για διάφορες μεθόδους. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου είναι η Δρ Κ. Τσαγκάρη (Τακτική Ερευνήτρια) με αναπληρωτή τον Δρ. Γ. Καρέτσο (Αναπληρωτής Ερευνητής).
Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση και η σύγκριση 4 μεθόδων φύτευσης και 4 σποράς μετά από εγκατάσταση 4 πειραματικών επιφανειών στην Πεντέλη Αττικής σε 2 εκθέσεις (Νοτιοδυτική και Βόρεια) και σε 2 διαφορετικά εδαφικά υπόβαθρα (σχιστόλιθος και ασβεστόλιθος), έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ο αποτελεσματικότερος τρόπος φύτευσης στις αναδασώσεις.
Η αξιολόγηση των μεθόδων βασίζεται στις ετήσιες μετρήσεις επιβίωσης και της ανάπτυξής τους (μετρήσεις ύψους).
Ο πειραματικός σχεδιασμός που χρησιμοποιήθηκε στο έργο είναι αυτός των τυχαιοποιημένων ομάδων, με ομαδοποιημένη κατανομή των ομάδων των φυτών κατά θέσεις και όχι της τυχαίας διασποράς φυταρίων.
Οι επιφάνειες περιφράχθηκαν για να οριοθετηθούν και για προστασία από τη βοσκή.
Η εγκατάσταση των πειραματικών επιφανειών πραγματοποιήθηκε χειρωνακτικά και με μηχανικά μέσα.


Διαβάστε τη συνέχεια εδώ