Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, υποβάλλονται από 07.7.2017 μέχρι 25.7.2017

 ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προγράμματα ΛΑΕ/ΟΓΑ 2017

1.  Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές)
2.  Ιαματικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις   
     Υδροθεραπευτηρίων)
3.  Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες  εκδρομές
4.  Δωρεάν Παροχή Βιβλίων
5.  Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα  υποβάλλονται από  07.7.2017 μέχρι  25.7.2017 .
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων με στοιχεία 1, 2, 3 και 5 θα πρέπει να προσέλθουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας από 01/08/2017 μέχρι 07/09/2017 για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 1 5/9/2017, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατομικό και των προστατευομένων μελών, που θέλει να συμμετέχουν στις διαθέσιμες παροχές μαζί του)
β) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς      .
γ) ΑΜΚΑ
δ) Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ. Συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση,  μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους δικαιούχο του ΛΑΕ και εφόσον δεν υπάρχει μέλος της οικογένειας δικαιούχος του ΛΑΕ, από τρίτο πρόσωπο - συνοδό. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ, χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός.
ε) Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση.
Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των ανωτέρω προσώπων στα εν λόγω προγράμματα, είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ