Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πρόνοια) του Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις  για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 08:00 έως 14:00.