Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Την απόκτηση και τον έλεγχο τοπικών ΜΜΕ στην Θράκη επιδιώκουν οι Τούρκοι

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διαφαινόμενο σχέδιο τουρκικής διείσδυσης στη Θράκη μέσα από την δημιουργία παράλληλων δομών (θρησκευτικών,
εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, υγιειονομικών, και κυρίως οικονομικών/εμπορικών), είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι οι πιο εύρωστοι κύκλοι της ηγεσίας της μειονότητας ενθαρρύνει κινήσεις εξωστρέφειας και διάχυσης στην ευρύτερη κοινωνία της Θράκης  με βλέψεις πανελλήνιας «κάλυψης».
Οι παρατηρητές της τοπικής σκηνής στη Θράκη με επίκεντρο τη Ροδόπη, έχουν κατά καιρούς επισημάνει τους μηχανισμούς της τουρκικής προπαγάνδας όπως αυτή μέχρι πρότινος εντοπιζόταν στο «κλειστό περιβάλλον» της μειονότητας με τα  παραδοσιακά τουρκόφωνα μέσα ενημέρωσης και τις προνομιακές σχέσεις κάποιων τουρκόφωνων/τουρκόφρονων με ελληνόφωνα μέσα της περιοχής.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ