Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με 2μήνη σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το κολυμβητήριο Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
του για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα: Π.Ε. ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ, Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (υγρού στοιχείου)- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ,Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, Υ.Ε. ΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ..doc