Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Έναρξη δωρεάν παροχής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου-λυκείου από τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020» ανακοινώνουμε την έναρξη  παροχής  υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές των εκπαιδευτικών βαθμίδων Γυμνασίου και Λυκείου .
Η υποστήριξη θα παρέχεται δωρεάν για τα μαθήματα των Μαθηματικών και της Φυσικής κάθε μέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) για (8) οκτώ μήνες κατά τις απογευματινές ώρες στα Δημοτικά κτίρια Αιγινίου,  ΚολινδρούΜεθώνης, Κίτρους.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις μαθητών θα απευθύνεστε στο τηλέφωνο :  2353350213  και 2353350211.

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
                                          Παιδείας , Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης