Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων & ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας - Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων & ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας - Κολινδρού



Διακήρυξη επισκευή οχημάτων & ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf



Περιληπτική διακήρυξη επισκευή οχημ. ΑΔΑ.pdf



ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2017.doc



ΤΕΥΔ επισκευή οχημάτων.doc