Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Κ.Ε.Α.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πρόνοια) του Δήμου Βέροιας ανακοινώνεται
ότι οι αιτήσεις  για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 08:00 έως 14:00.