Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β.ΝΟΥΛΕΖΑ: Τεκμήριο αθωότητας και"εγκληματική οργάνωση"σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα

Το τεκμήριο αθωότητας είναι ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα κατοχυρώνεται στό άρθρο 6 παρ.2 της ΕΣΔΑ τό Σύνταγμα αποτελεί ρητό κανόνα τους δικαίου της
χώρας μας αλλά   και άλλες διεθνείς Συμβάσεις και Πρωτόκολλα  και αποτελεί  θεμέλιο κάθε ευνομούμενης πολιτείας.
Το τεκμήριο αυτό σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του ενάντιου και η Πολιτεία μέσω τών οργάνων της οφείλει  να αποδείξει τήν ενοχή του κατηγορούμενου όχι ο κατηγορούμενος τήν αθωότητα του.
Απόρροια του τεκμηρίου αθωότητας είμαι η αρχή της επιείκειας προς τον κατηγορούμενο .
Η αρχή της δίκαιης δίκης περιλαμβάνει και το τεκμήριο της αθωότητας.
Το τεκμήριο αθωότητας διακηρύχθηκε πρώτη φορά στήν γαλλική Διακήρυξη τών δικαιωμάτων τού ανθρώπου και τού πολίτη του 1789(άρθρ.9) σύμφωνα με τήν οποία καθένας τεκμαίρεται αθώος μέχρι να κηρυχθεί ένοχος
Αποτελεί λοιπόν εγγύηση σωστής απονομής της Δικαιοσύνης.
Στήν Ελλάδα στο Πολιτικό Σύνταγμα που ψηφίσθηκε τόν Μάιο του 1827 η Γ Εθνοσυνέλευση στήν Τροιζήνα όριζε τό άρθρο 15 ένα τεκμήριο μη ενοχής Δηλ."Έκαστος προ της καταδίκης του δέν λογίζεται ένοχος"
Στο αποκαλούμενο ηγεμονικό η βασιλικό Σύνταγμα του Ναυπλίου του 1832προβλέπεται ότι"προ της κρίσεως και της καταδίκης κανείς δεν νομίζεται ένοχος ούτε τιμωρείται"
Η Ελληνική Ποινική Δικονομία συντάχθηκε επι Όθωνος ώς έργο τού Βαυαρού Μάουρερ μέ πρότυπο τόν Γαλλικό Κώδικα Ποινικής Δικονομίας του 1811 εκδόθηκε για πρώτη φορά στό Ναύπλιο τόν Μάρτιο 1834 και τέθηκε σε ισχύ το 1835 με ΒΔ που δημοσιεύτηκε στήν ΕτΚ(ΦΕΚ 16/1834) στήν ελληνική και γερμανική γλώσσα πού ίσχυσε μέχρι το 1951 οπότε τέθηκε  σε ισχύ ο σημερινός ΚΠΔ πού τροποποιήθηκε και εκσυγχρονίστηκε.
Η κοινωνία τα ΜΜΕ ειδικότερα  πρέπει να επιδείξουν ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και αυτοκυριαρχία να σεβαστούν τό  δύσκολο έργο τής ανεξάρτητης Δικαιοσύνης  να κατανοήσουν την ανεξαρτησία της  δικαστικής λειτουργίας τήν αυτονομία  τών δικαστικών λειτουργών και να τούς αφήσουν να λειτουργήσουν ανεπηρέαστα χωρίς να διαμορφώνουν συστηματικά  ένα  ιδιαιτέρως δυσμενές και όλως αρνητικό κλίμα , όπως εν προκειμένω για τούς κατηγορούμενους ιδρυτικά  στελέχη του πολιτικού φορέα Ε.ΣΥ. μέ νόμιμο καταστατικό που αποκαλούν εύκολα και μάλλον  καταχρηστικά  πριν ακόμη παραπεμφθούν σε δίκη "εγκληματική οργάνωση"αδίκημα που προβλέπεται στο άρθρο 187ΠΚ και  για την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του απαιτεί μεταξύ άλλων προσπορισμό οικονομικού οφέλους
Να υπάρξει αυτοσυγκράτηση μέχρι τήν νόμιμη  απόδειξη  της ενοχής τών εμπλεκομένων η τής αθωότητας των.
Σήμερα ουσιαστικά υπάρχει πρόκριση ενοχής και απαράδεκτα πριν προχωρήσει περαιτέρω  η ανάκριση  λαμβάνουν προκαταβολικά ποινή υπόνοιας που είναι ασυμβίβαστη με το τεκμήριο της αθωότητας που αναβιώνει  ανεξάρτητα απο την κρίση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου βλΤριμ.Εφετ.Κακουργ.Πατρών(υπόθ.Αρτ.Σώρρα) με τήν άσκηση τού ενδίκου μέσου της Εφέσεως.
Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να καταδικασθεί η ακόμη να κηρυχθεί ένοχος αν δεν έχει καταδικασθεί  αμετάκλητα με δικαστική απόφαση
Άλλωστε η αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορουμένου 
Αν υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής τότε θα απαγγελθούν κατηγορίες και θα  παραπεμφθούν στο ακροατήριο
Λησμονούν  και παραβιάζουν με υπερβολές  τα ΜΜΕ τήν αρχή της αμφιβολίας υπέρ του κατηγορουμένου δηλ.το in dubio pro reo που εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας
Διερωτώμαι αν υπάρξει απαλλακτικό βούλευμα η μεταγενέστερη απαλλαγή των κατηγορουμένων πώς θα αποζημιωθούν.
Με τις διεξαγόμενες τηλεοπτικές δίκες τών εμπλεκομένων μελών του πολιτικού φορέα  φρονώ καταπατούνται και καταρρακώνονται τα ατομικά συνταγματικά τους δικαιώματα.
Να υπενθυμίσω ότι το ΕΔΔΑ έχει εκδώσει  καταδικαστικές αποφάσεις ακόμη και δημοσιοποίηση φωτογραφίας κατηγορούμενης για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και παραβίαση δεοντολογικών κανόνων που θεσπίζονται στόν Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
Στην ένδικη υπόθεση  της φερόμενης ώς "εγκληματικής οργάνωσης "ορισμένα ΜΜΕ ανεπίτρεπτα λαμβάνουν ανεπιφύλακτα θέση περί ενοχής  εν γνώσει τους ότι οι κατηγορούμενοι δέν έχουν κριθεί αμετάκλητα ένοχοι ούτε καν παραπεμφθεί   και συνεπώς υπάρχει προσβολή της προσωπικότητας διότι παραβιάζεται σε ενημερωτικές εκπομπές  το τεκμήριο της αθωότητας που αποτελεί δεσμευτικό κανόνα τής ειδικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. βλΠΔ77/2003

ΒΑΣΙΛΗΣ Δ. ΝΟΥΛΕΖΑΣ
Δικηγόρος/Rechtsanwalt
Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων