Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Οι ροδακινιές ανθίσαν και φέτος... Φωτογραφία του Freddy Schmitt