Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

'ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ ΚΑΝ.(ΕΕ)1307/2013'

       Το ΚΕΑ Κατερίνης ενημερώνει όλους τους αιγοπροβατοτρόφους ορεινούς και πεδινούς, που έχουν αιτηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα πρόβειου και αίγειου
κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του ΚΑΝ. (ΕΕ) 1307/2013 στην ΕΑΕ έτους 2015 καθώς επίσης και όσους έχουν αιτηθεί εξισωτική αποζημίωση για το έτος 2015, να προσκομίσουν προσφάτως ενημερωμένο το μητρώο αιγοπροβάτων σε φωτοαντίγραφο(όλα τα μέρη), στον ΟΠΕΚΕΠΕ Κατερίνης μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016, με βάση το υπ΄αριθ. Πρωτ. 38404/12-02-2016 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.


                                                                                     ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
                                                                    

                                                                  Φόλιος Διονύσιος