Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015

Πολεμούν τον Ελληνικό πολιτισμό, γιατί όταν καποιοι ασχολούνταν με αυτές τις άξιες καποιοι άλλοι ήταν απλά βάρβαροι

Τα 147 δελφικά παραγγέλματα: Η ιερή κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων

Οι Δελφοί θεωρούνταν στην αρχαιότητα ως ο ομφαλός της Γης. Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, αναγράφονταν τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ.
Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145 ακόμη, 147 συνολικά, ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Ιερείς και οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, ωφελήματα ανθρώποις ες βίον.
Τα παραγγέλματα αυτά ήταν λιτά αποφθέγματα 2 έως 5 λέξεων αλλά μεστά σοφίας, και τα περισσότερα ανήκαν στους 7 σοφούς της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος, Βίας ο Πρηνεύς, Σόλων ο Αθηναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Περίανδρος ο Κορίνθιος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος) και ήταν χαραγμένα στον πρόσθιο τοίχο του Πρόναου ή επί των παραστάδων της πύλης του μεγάλου ναού ή επί του υπέρθυρου ή επί των πολλών στηλών, που είχαν τοποθετηθεί στις πλευρές του ναού περιμετρικά.
Ο θαυμασμός των αρχαίων Ελλήνων για τα αναρτημένα αυτά αποφθέγματα στο Μαντείο των Δελφών ήταν τόσο μεγάλος, ώστε ο λυρικός ποιητής Πίνδαρος (522 π.Χ.) θεωρούσε τους επτά σοφούς, γιους του Ήλιου, που με την ακτινοβολία τους φώτιζαν και καθοδηγούσαν τον άνθρωπο στην οδό της αρετής.
Σας παραθέτουμε τα παραγγέλματα αυτά, όπως οι επισκέπτες της αρχαιότητας τα αντίκριζαν στους Δελφούς:
Ο Θεός
Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.
Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
Οι Γονείς
Γονείς αιδού. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
Οι Πρόγονοι
Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
Η Πατρίδα
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθαίνεις για την πατρίδα σου.
Η Εστία
Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
Ο Νόμος
Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
Η Γνώση
Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
Λέγε ειδώς. Να μιλάς μονάχα άμα γνωρίζεις κάτι.
Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
Ο Φίλος
Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
Προς Εαυτόν
Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις=να ακολουθείς σε όλα τον κανόνα του μέτρου.
Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
Βίας μη έχου. Να μην κυριεύεσαι από την οργή.
Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις στην τύχη=να θεωρείς πως την ευθύνη για τη ζωή σου έχεις εσύ ο ίδιος.
Φιλόσοφος γίνου. Να είσαι φιλόσοφος=να στοχάζεσαι πάνω στη σχετικότητα των ανθρωπίνων.
Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη=να νιάζεσαι για το καλό σου όνομα.
Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη=να νιάζεσαι για το όνομα που θα αφήσεις.
Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη=να πεθαίνεις ψύχραιμος και έτοιμος για το «μακρύ ταξίδι».
Ο Προσωπικός Πλούτος
Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
Εργάζου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο=να νην είσαι δούλος στα πλούτη.
Προς τον Συνάνθρωπο
Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
Ικέτας αιδού. Να σέβεσαι τους ικέτες.
Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό=να μην κοροϊδεύεις κανέναν.
Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος για κανέναν.
Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις έτσι ώστε αργότερα να μη μετανοείς.
Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να παραδέχεσαι το λάθος σου και να μετανοείς.
Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς στα μάτια σου=να μην πέφτει το μάτι σου πάνω στους άλλους=να μην είσαι φθονερός.
Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα=να μην αποκαλύπτεις τα μυστικά που σου εμπιστεύτηκαν.
Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια=να μη δημιουργείς εχθρούς.
Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυβερνάς με αλαζονεία.
Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή=να νιώθεις τη δυστυχία του κατατρεγμένου.


Φρίξος

Με στοιχεία από http://enallaktikidrasi.com