Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Γιορτή Τσίπουρου στον Κορινό...

Το παρόν στη σημερινή Γιορτή Τσίπουρου στον Κορινό έδωσε ο πολιτευτής κ. Δημήτρης Μπέης...