Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Την ερχόμενη Κυριακή 7/9/2014 θα δοθούν τα πρώτα αξιώματα στον δήμο Πύδνας Κολινδρού

Πρόσκληση   προς  τα   τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ..

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Αιγινίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 07 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30  π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ..
                                            

                                                    Ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος                                                              Κωνσταντίνος Κακάνης
Διαβάστε τη πρόσκληση εδώ