Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

ΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αποστολέα του μηνύματος.... Ε.Π.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ
Η Ε.Π.Σ. Πιερίας θα λειτουργήσει νέα Σχολή Διαιτησίας με πιθανή ημερομηνία έναρξης μαθημάτων τη Δευτέρα 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Πιερίας
(Κρέσνας 28, Κατερίνη).
            Υπεύθυνος της Σχολής ορίστηκε ο εκπαιδευτής Ε.Π.Ο. κ. Δημήτριος Νταμπώσης (τηλ. επικοινωνίας: 6972425207).
            Οι υποψήφιοι νέοι Διαιτητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 8-11-2013 έως 28-11-2013 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες προσκομίζοντας συνημμένα ποινικό μητρώο και πιστοποιητικό γέννησης (ή φωτοαντίγραφο της ταυτότητας) στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας (Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας – Ν. Έφεσος, Τ.Θ. 135, τηλ.: 2351027565 και Fax: 2351038165).
            Σχετικό έντυπο αίτησης υπάρχει στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας αλλά και στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.epspierias.gr .
            Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη Σχολή Διαιτησίας έχουν όσοι είναι 16 έως 35 ετών και είναι απόφοιτοι Γυμνασίου.
            Σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων νέων Διαιτητών επιπρόσθετα απαιτείται άδεια παραμονής και φωτοτυπία Διαβατηρίου.
            Το πρόγραμμα της σειράς μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Σχολής.

Για  την Ε.Δ. / Ε.Π.Σ. Πιερίας
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καρέκλας