Μετά το κοινό κρυολόγημα, οι πόνοι στη μέση αποτελούν την πιο συχνή πάθηση που προκαλεί απώλεια εργατοωρών σε ηλικίες κάτω των 45 ετών και επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Υπολογίζεται ότι τέσσερις στους πέντε συμπολίτες μας σε κάποια φάση της ζωής τους θα υποφέρουν από πόνους στη μέση.